แจกถุงยังชีพช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย

29 ต.ค. 63