แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย/ผู้ไร้ที่พึ่ง

20 พ.ค. 63

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วยคณะ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลโชคชัย ลงพื้นที่ หมู่ที่1,3,4,7,8,12,14 ต.โชคชัย และ หมู่ที่ 13 ต.กระโทก เพื่อดำเนินการแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย/ผู้ไร้ที่พึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิท-19) รอบที่ 1