โครงการครอบครัวอบอุ่น สังคมปลอดภัย โชคชัยเข้มแข็ง สนับสนุนงบประมาณ โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโชคชัย

28 ส.ค. 60

ดำเนินการโดยการนำครอบครัวจำนวน 31 ครอบครัว เข้าร่วมการอบรม ณ เทอรา วิลล่า รีสอร์ท อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2560 ซึ่งแต่ละครอบครัวจะประกอบด้วย เด็กวัย 10-15 ปี และ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง โดยจะมาครอบครัวละ 2-3 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และวิทยากร จำนวน ทั้งสิ้น 70 คน