โครงการจัดงานสายใยสัมพันธ์ครอบครัวของหนู ประจำปี 2561

16 ส.ค. 61

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลโชคชัย โดยการนำของท่านนายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์

ได้เป็นประธานเปิด โครงการจัดงานสายใยสัมพันธ์ครอบครัวของหนู ประจำปี 2561

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย) โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้