โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่คัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชนตำบลกระโทก

20 ส.ค. 63

วันที่ 20 ส.ค.63. ท่านนายกลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่คัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชนตำบลกระโทก