โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2566

17 ก.ค. 66