โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการตลาดเทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปี 2561

05 เม.ย. 61

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการตลาดเทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปี 2561