โครงการพัฒนาเมืองตามข้อเสนอแนะของนายอำเภอโชคชัย

03 พ.ย. 64

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลโชคชัย ได้ดำเนินการจัดประชุม โครงการพัฒนาเมืองตามข้อเสนอแนะของนายอำเภอโชคชัย เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 4 เลน เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณสี่แยกตลาดโชคชัย เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอโชคชัย