โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

12 ก.พ. 58

  เมื่่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลตำบลโชคชัย นำโดย นางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  เป็นประธานในการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558  ให้แก่ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ ทั้ง 18 ชุมชน ณ วัดใหม่สระประทุม และสถานที่ที่กำหนดไว้ภายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย