โครงการสวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติธรรม ประจำเดือน มีนาคม 2559

22 มี.ค. 59

  เทศบาลตำบลโชคชัย  นำโดยนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยฯ ตามโครงการสวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติธรรม ประจำเดือน มีนาคม 2559  เพื่อเสริมสร้างศิลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  และมีสมาธิในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น