โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกัยภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย

28 มิ.ย. 66

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัยได้เป็นประธานเปิดโครงการ “ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย” ประจำปี 2566 วิทยากรให้ความรู้ และร่วมฝึกซ้อม เกี่ยวกับการอพยพเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในอาคารประเภทของเพลิงไหม้ การใช้เครื่องมือดับเพลิง และสาธิตวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ และการกู้ชีพเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียน คณะครู เข้าใจในหลักการ การปฏิบัติตนในกรณีเกิดอัคคีภัย โดยมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย