โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

20 ก.พ. 63

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลโชคชัย นำโดย นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลศึกษาดูงานแนวทางการป้องกันการทุจริตการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตลอดจนการจัดทำแผนการป้องกันการทุจริต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ จังหวัดปราจีนบุรี