โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

30 ส.ค. 61

     นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย และคณะผู้บริหารสภาฯ รวมเป็นประธานเปิด

โครงการอบรมผู้ประกอบการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปีงบประมาณ 2561

ซึ่งได้มี ประชาชนที่ให้ความสนใจกับการจัดโครงการในครั้งนี้จำนวนมาก