โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย

21 ก.ย. 63

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วย ท่านรองฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ เทศบาลตำบลโชคชัย ร่วมเปิด “โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย” หลักสูตร 1 วัน จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 160 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก คุณธนกฤต ขำคมเขตร์ และ โรงพยาบาลโชคชัย ณ หอประชุมอำเภอโชคชัย