โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

17 เม.ย. 62

เทศบาลตำบลโชคชัย โดยการนำของ ท่านนายกลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย คณะผู้บริหารสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬากลางหน้าเทศบาลตำบลโชคชัย