โครงการเด็กโชคชัย ลอยตัวได้ ช่วยเหลือเป็น สนับสนุนงบประมาณ โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโชคชัย

26 มี.ค. 60

เทศบาลตำบลโชคชัย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมโครงการเด็กโชคชัย ลอยตัวได้ ช่วยเหลือเป็น ณ ร้านอาหารครัวโชคชัย  โดยจัดขึ้นวันที่ 21 มีนาคม 2560 เพื่อฝึกทักษะในการลอยตัวในน้ำ ทักษะในการช่วยเหลือคนกำลังจมน้ำได้ถูกต้อง ปลอดภัยแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลโชคชัย และเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย