โครงการเสริมศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562

29 มี.ค. 62

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลโชคชัยได้จัด โครงการเสริมศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย โดยมีท่านนายกลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานในพิธี มีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนก้าวต่อไปในอนาคต