โครงการแค่ขยับเท่ากับการออกกำลังกาย กิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่” (BIKE FOR MOM)

01 ก.ย. 58

    กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโชคชัย นำโดยนางลลิตภัทร  พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย  ได้จัดโครงการแค่ขยับเท่ากับการออกกำลังกาย (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4) โดยในปี 2558 นี้  ได้จัดรณรงค์การออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ตามกิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่” (BIKE FOR MOM) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยมีนายกำพล  สิริรัตตนนท์ นายอำเภอโชคชัย เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยาน ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางหน้าเทศบาลตำบลโชคชัย