โครงการ “ซ่อมแซมบ้านคนจน”เทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปี 2563

24 ก.ค. 63

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. ท่านนายกลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย และคณะผู้บริหารสภาเทศบาลตำบลโชคชัย ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ อปพร.ทต.โชคชัย และองค์กรบุญจงช่วยเพื่อน ร่วมเป็นเกียรติส่งมอบบ้าน ให้แก่ นายเล่ห์ เนนเลิศ ตามโครงการ “ซ่อมแซมบ้านคนจน”เทศบาลตำบลโชคชัย ประจำปี 2563 ตามคำร้องขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย..