โครงการ 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2566 (Big cleaning day)

07 ก.ค. 66

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานเปิดโครงการ 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2566 (Big cleaning day) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย

โดยวิทยากร ดร.พงศพัชฌ์ โชติธนภูดินันท์ ปลัดเทศบาล ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส. หลักการทำงาน ฯลฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและปรับปรุงสถานที่ทำงาน โดยมีการทำความสะอาด ภายในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ ปรับแต่งภูมิทัศน์ เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา ตามหลักการของกิจกรรม 5 ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่บริการประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาติดต่อใช้บริการจากเทศบาลตำบลโชคชัย