ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย

03 ส.ค. 65

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565