โครงการเด็กโชคชัย ลอยตัวได้ช่วยเหลือเป็น

23 ส.ค. 61

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลโชคชัย โดยกองสาธารณสุขฯ จัดการอบรมและเตรียมการจัดโครงการ

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย และครัวโชคชัย โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท สนับสนุนงบประมาณ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยมีนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้