คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา

08 ก.ย. 64

วันที่ 8 กันยายน 2564

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

ได้มอบให้

ดร.พงศพัชฌ์ โชติธนภูดนันท์
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ให้การต้อนรับ
นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา และคณะ มามอบถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคให้นางน้อย แฟบกระโทก อายุ 85 ปี พิการทางสายตา
และนายนันท์ เที่ยงกระโทก อายุ 64 ปี ผู้ป่วยติดเตียง
ณ บ้านสระประทุม ม.2 ต.โชคชัย อ.โชคชัย
และได้ตรวจเยี่ยม ศูนย์พักคอย วัดใหม่สระประทุม ในความดูแลของเทศบาลตำบลโชคชัย