งานสังคมสงเคราะห์ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

01 ก.ค. 64

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางลลิภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ สท.แม้น แตะกระโทก ร่วมกับ จนท.งานสังคมสงเคราะห์ มอบถุงยังชีพและเงินจำนวน 500 บาท จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ให้กับ นางน้อย แฟบกระโทก คนพิการทางการเห็น ม.2 ต.โชคชัย เพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)