ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนทางหลวงเทศบาลตำบลโชคชัย-ครบุรี บริเวณหน้าศาลเจ้า หมู่ที่ 1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

13 ม.ค. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :