ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยโนนมะม่วง(ช่วงหน้าบ้านเช่ากำนันกำธรถึงแยกซอยสะพานดำ) หมู่ที่ 4 ตำบลกระโทกฯ

29 พ.ค. 66