ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างปูลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับทางวิ่ง คสล.เดิม รอบสระน้ำบึงทุ่งน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

25 ก.ย. 63