ประกาศราคากลางโครงการถนน คสล.พร้อมวางท่อ ฯ ซอยบ้านนายสร้อย หมู่ที่ 4 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

07 ก.ย. 59