ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านลุงคำ หมู่ที่ 4 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

17 ก.พ. 65