ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนไมตรีจิตต์ (ฝั่งทิศตะวันออกช่วงหน้าประตูวัดใหม่สระประทุมถึงบ้านเช่าชวนชม)หมู่ที่ 14 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

17 ก.พ. 65