ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านสารวัตรกำนันตำบลโชคชัย หมู่ที่ 2 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

06 มิ.ย. 65