ประกาศ การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาศที่ 3 ประจำปี 2563

02 เม.ย. 63

 

ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย

เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาศที่ 3 ประจำปี 2563 (เดือนเมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563)

New Doc 04-02-2020 09.17.27