ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโชคชัย

01 ก.ค. 64

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00น. นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโชคชัย ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโชคชัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลโชคชัย