ประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2

09 ก.ค. 64

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นำโดย นางประคอง สุบงกช ประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตามระเบียบวาระ โดยมี นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ ส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุมสภาฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลโชคชัย