ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

25 พ.ค. 66

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางประคอง สุบงกช ประธานสภาเทศบาลตำบลโชคชัย เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย ชั้น 3 โดยมีนางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย..
#เทศบาลตำบลโชคชัย
#ประชุมสภาเทศบาล