ประชุมหารือ และออกตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ บริเวณบ้านโคกหนองงาช้าง ม.12 ต.โชคชัย

14 ก.พ. 65
วันที่ 24 มกราคม 2565
———————————-
กองกำกับการ 3
กองบังคับการปราบปราม
การกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ร่วมประชุมหารือ และออกตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ บริเวณบ้านโคกหนองงาช้าง ม.12 ต.โชคชัย