“วันศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น กินอาหารปิ่นโต”

04 มิ.ย. 64

รักษาวัฒนธรรมไทย ข้าราชการ เทศบาลตำบลโชคชัย ร่วมใจรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง “วันศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น กินอาหารปิ่นโต”