สนับสนุนมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบอินฟาเรด ให้แก่ประธาน อสม.

10 ก.ย. 63

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.40 น. ท่านนายกลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย พร้อมด้วย ท่านรุ้ง หมี่กระโทก สมาชิกสภาเทศบาล
สนับสนุนมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบอินฟาเรด ให้แก่ประธาน อสม. หมู่ที่ 6 ต .กระโทก และหมู่ที่ 5 ต.โชคชัย เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเชิงรุกการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)