สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ2566

10 เม.ย. 66