ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน (จำนวน 2 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

11 มิ.ย. 67