ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย(จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

11 มิ.ย. 67