กิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

05 เม.ย. 66

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลโชคชัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันระลึกพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานเอนกประสงค์อำเภอโชคชัย ตำบลโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา