โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

29 เม.ย. 62

 

เทศบาลตำบลโชคชัย  จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ อนงค์นาถ กรีนวิว รีสอร์ท ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโชคชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ