ลงพื้นที่แก้ไขปัญในพื้นที่ พร้อมกองช่าง และกองสาธารณะสุข

24 มิ.ย. 64

วันที่ 21 มิถุนายน 2564
ท่านนายกฯลลิตภัทร พฒิศาสตร์
ได้มอบหมายให้
รองฯอุดม พลขันธ์
รองฯมานพ ขาวกระโทก
เลขาฯวินัย สุวรรณโยธี
ลงพื้นที่แก้ไขปัญในพื้นที่ พร้อมกองช่าง และกองสาธารณะสุข

-กองช่างออกตัดกิ่งไม้ ในซอยหนองโพธิ์ มี.8 ต.กระโทก

-กองช่างออกไฟส่องสว่าง ปากซอยสุพยากรณ์ ม.14 ต.โชคชัย
– หน้าบ้าน​ พ.ต.อ.เสรี ม.13 ต.โชคชัย
– ถนนออมสิน
– หลังแฟลตตำรวจ
– ถนนหนองไผ่ ม.13 ต.โชคชัย