ประกาศเผยเเพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

10 ก.ย. 63

ประกาศเผยเเพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโชคชัย สมัยสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3