สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา และ    กลุ่มงานมาตรฐานฯ 2019-04-18
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา และ    กลุ่มงานมาตรฐานฯ 2019-04-18
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ 2019-04-18
ขอความร่วมมือรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ 2019-04-18
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร (เมืองพี่เมืองน้อง)  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ 2019-04-18
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
เทศบาลตำบลสุรนารีมีความประสงค์ประกาศกำหนดราคากลาง จำนวน 1 โครงการ ดังนี้     อบต.สุรนารี อ.เมือง 2019-04-19
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 16 บ้านสระประทุม สายต่อคอนกรีตท้ายบ้าน    อบต.เสิงสาง อ.เสิงสาง 2019-04-19
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแคพซีล หมู่ 14 บ้านไผ่สามัคคี  อบต.เสิงสาง อ.เสิงสาง 2019-04-19
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหกเหลี่ยม หมู่ที่ 3 บ้านหนองพลวงใหญ่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  อบต.ไชยมงคล อ.เมือง 2019-04-19
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล ซอย 8 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  อบต.ไชยมงคล อ.เมือง 2019-04-19
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -