ประวัติความเป็นมา

     เทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดย คำว่า โชคชัย เป็นชื่อที่ตั้งตามชื่อของอำเภอโชคชัย แต่เดิมชื่อว่า อำเภอกระโทก เป็นเมืองหน้าด่าน เรียกว่า ด่านกระโทก ซึ่งขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดนครราชสีมา
ด่านกระโทก อยู่ในเส้นทางการค้าระหว่างโคราชกับเขมร ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอ กระโทก เมื่อปี พ.ศ. 2446 มีขุนอภัยอนุรักษ์เขต ( พ.ศ.2446 – 2450 ) เป็นนายอำเภอคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอำเภอ โชคชัย เพื่อยกย่องวีรกรรมของพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งยกทัพมาปราบเจ้าเมืองพิมาย และได้รับชัยชนะ ณ บริเวณที่ตั้งอำเภอโชคชัย

 

 

sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto Sekolahtoto Sekolahtoto sekolahtoto sekolahtoto situs togel Sekolahtoto SEKOLAHTOTO Sekolahtoto situs togel terpercaya situs togel terbesar bo togel terpercaya 10 situs togel terpercaya bo togel 10 situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya Sekolahtoto