ร้องเรียน การทุจริต

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ โดยการกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนทุกข้อ ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือสามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง ได้ที่นายกเทศบาลตำบลโชคชัย ได้ตลอดวัน/เวลาราชการ