ผลิตภัณฑ์OTOP : หมี่กระโทกป้าเปลื้อง

04 ก.ย. 61

ผลิตภัณฑ์OTOP : หมี่กระโทกป้าเปลื้อง

กลุ่มหมี่กระโทก (ป้าเปลื้อง)
1 หมู่ 8 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
ติดต่อ : นางสุปราณี เที่ยวผดุง
โทร : 086-2469684, 086-2434278