“ลานย่าโม อำเภอโชคชัย”

10 พ.ค. 64

“กราบย่าโม ที่โชคชัย พบแต่โชค ประสบแฅ่ชัยชนะ””

ขอเชิญชวนมากราบไหว้ย่าโม ที่อำเภอโชคชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องจากในเดือนนี้ เป็นเดือนแห่งวันฉลองแห่งชัยชนะ “ท้าวสุรนารี”
ซึ่งสถานที่ตั้งลานย่าโมของชาวเทศบาลตำบลโชคชัย จะอยู่หน้าที่ทำการอำเภอโชคชัย